Z liczbą ludności ponad 7 miliardów ludzi, która tak szybko rośnie, nasz wpływ na oceany, powietrze, ziemię i rośliny oraz zwierzęta wokół nas staje się coraz większy. W jaki sposób nasza mała planeta o ograniczonych zasobach miałaby dalej karmić nas w przyszłości? I co możemy zrobić, aby dokonać zmian? Oczywiście, można wybrać oszczędzanie wody i energii elektrycznej, a także ponowne wykorzystanie i recykling kiedykolwiek jest to możliwe. Ale jednym z najbardziej przyjaznych środowisku wyborów, jakie można dokonać, jest stosowanie diety opartej na produktach roślinnych. Samo przejście na margarynę nie uratuje naszej planety, ale jest to jeden prosty krok, który można zrobić w trosce o środowisko.

Margaryna jest bardziej przyjazna dla środowiska od tłuszczów zwierzęcych, takich jak masło

Wykazano, że łańcuch produkcji margaryn stanowi o wiele mniejsze obciążenie od produkcji tłuszczów zwierzęcych, takich jak masło. Margaryna potrzebuje około połowy gruntów wymaganych do produkcji masła, a emisja dwutlenku węgla jest mniejsza od jednej trzeciej wielkość śladu węglowego masła.

 

 

 

[Nilsson K et al. Comparative Life cycle assessment of margarine and butter consumed in the UK, Germany and France. International Journal of Life Cycle Assessment. 2010;15:916-926].

Coraz więcej olejów stosowanych do margaryn pozyskiwanych jest w sposób zrównoważonay

Palma, kokos, soja, rzepak i słonecznik, z których wytwarza się oleje stosowane do przygotowywania margaryny, są roślinami uprawianymi i sprzedawanymi na całym świecie. Dzięki pozyskiwaniu ich w sposób zrównoważony, możemy chronić zasoby naturalne naszej planety oraz w tym samym czasie, zapewnić bezpieczeństwo dostaw w długoterminowej perspektywie. Do głównych inicjatyw współpracy z zewnętrznymi globalnymi jednostkami certyfikującymi uprawy należą Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonej Produkcji Oleju Palmowego (the Round Table of Sustainable Palm Oil – RSPO) i Okrągły Stół na rzecz Zrównoważonej Soi (the Round Table on Responsible Soy RTRS). Zasady RSPO przewidują znaczące zmniejszenie stosowania pestycydów i wypalania lasów, sprawiedliwe traktowanie pracowników oraz potrzebę informowania i prowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi przed rozwojem nowych plantacji na ich ziemi. Aby dowiedzieć się więcej odwiedź strony www.rspo.org i www.responsiblesoy.org!

O nas

Założone w 1958 roku, z siedzibą w Brukseli, Europejskie Stowarzyszenie Producentów Margaryn – the International Margarine Association of the Countries of Europe – IMACE, reprezentuje swoich członków produkujących konsumenckie i profesjonalne (B2B) margaryny w całej Europie. IMACE jest także głosem producentów margaryn słyszalnym na forum kluczowych interesariuszy / organów Unii Europejskiej i innych międzynarodowych organizacji. IMACE jest członkiem IFMA – Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Producentów Margaryn oraz
FoodDrinkEurope – Europejskiej Federacji Przemysłu Żywności i Napojów.
Odwiedź stronę www.imace.org lub skontaktuj sięz nami.